آذربایجان غربیآقای حسن عبدا.. نژاد پیرانشهر مرز حاجی عمران
پیرانشهرآقای احمد پیران جنب فلکه 22 بهمن – خ قدس – خدمات سردینه پیران
سردشتآقای احمد قادریسه راهی شیخ مولانا- کوچه ابراهیم  شوان
آذربایجان شرقیآقای نورانیاهر – خ ولیعصر
ارومیهآقای یگانهفلکه ورزش- روبروی ثبت اسناد
ارومیهآقای علیپورشرکت گوشتناک
مهابادآقای قرنی زادهخ قاضی- روبروی مجتمع نگین- فست فود پاندا
تبریزآقای نادر شایان                            کوی ولیعصر- سربالایی ولیعصر- اول پل توانیر- سیتی برگر                                                                
تبریزآقای مرتضی نجاری  خیابان شریعتی جنوبی – روبروی هنرستان توحید  کبابی آراز
تبریزآقای فرج زادهزعفرانیه- ایستگاه بازار- روبه روی بانک مسکن- پیتزا آناهی
تبریزآقاي رضا صالح زادهخ امام-جنب سینما آزادی- رستوران مدرن
تبریزآقای بدریخ 17 شهریور-
تبریزآقای مرتضاییایل گلی- اول کوی سهند