خمیر پهن کن پیتزا:

از وسایل ضروری برای راه اندازی فست فود و  قسمت آماده سازی پیتزا فروشی، دستگاه خمیرپهن کن پیتزا است از مزایای استفاده از خمیر پهن کن پیتزا که خرید آن را برای هر مغازه یا هر آشپزخانه صنعتی تقریبا اجباری می کند این است که در حالت پهن کردن دستی نیاز به آرد می باشد که این آرد کیفیت خمیر پیتزا را کاهش می دهد و یا ضخامت در همه ی قسمت ها یکنواخت ایجاد نمی شود که این دو شکل در دستگاه پهن کن پیتزا حل شده است. این دستگاه دارای تنوع زیاد می باشد.

 

در زیر می توانید چند نمونه از خمیر پهن کن پیتزا را مشاهده نمائید:

 

خمیر پهن کن پیتزا مارک دلتا

خمیر پهن کن پیتزا مارک دلتا

 

خمیر پهن کن پیتزا مارک IGF

خمیر پهن کن پیتزا مارک IGF

 

خمیر پهن کن پیتزا مارک ITM

خمیر پهن کن پیتزا مارک ITM

 

 

عکس های بیشتر از خمیر پهن کن پیتزا:

خمیرپهن کن پیتزا   خمیر پهن کن پیتزا