میزکار

میز کارها در سایزها و ابعاد مختلف ساخته می شود. ابعاد و سایز معمولا پس از طراحی چیدمان آشپزخانه صنعتی مشخص می شود. میزکارها، باید پروفیل استیل و نیز با پایه روکش استیل ساخته شود که پایه روکش استیل قیمت کمتری از پروفیل استیل دارد.

میزکارهای تخته کاری بیشتر برای رستوران ها و برای کارهای تخته کاری و خرد کردن و قصابی استفاده می شود.

 

در زیر می توانید چند نمونه از میز کار استیل را مشاهده نمائید:

 

میز کار استیل

میز کار استیل

 

میز کار استیل

میز کار استیل