مریناتور

همانگونه که در قسمت سرخ کن کنتانی تشریح شد برای اینکه بوی بد مرغ گرفته شود و در عین حال پوست مرغ یک حالت چسبندگی برای برای پودر کنتاکی  به خود پیدا کند باید مرغ را همراه پودرمرینه و آب داخل دستگاهی به نام مریناتور یا سس زن به مدت زمان 15 تا 20 دقیقه قرار داد.

در زیر می توانید نمونه هایی از مدل مریناتور را مشاهده نمائید:

 

مریناتور ای تی ام- لوازم آشپزخانه صنعتی

مریناتور ای تی ام

 

مریناتور کوالیتی- لوازم آشپزخانه صنعتی

مریناتور کوالیتی

 

مریناتور گارلند- تجهیزات آشپزخانه صنعتی

مریناتور گارلند

 

عکس های بیشتر از مدل مریناتور:

 

مریناتور- لوازم آشپزخانه صنعتی  مریناتور- لوازم آشپزخانه صنعتی  مریناتور- تجهیزات آشپزخانه صنعتی