راکآقای مهرداد اسلامیهپکو- فاز 2- روبه روی پارک شهدای دفاع مقدس- فست فود شیوانا
اراکآقای حامد غلامیخ ادبجو- روبه روی خ بعثت- لوازم قنادی غلامی