کرمانآقای مهدویبازار اختیاری – بعد از میدان گنج علی خان
کرمانآقای خاکپور ضلع شرقی پارک مطهری – بین کوچه 1 و 3– ساندویچ گلپیرا
کرمانآقای غیب زاده شهرستان سیرجان
کرمانآقای ذولفقاری شهرستان انار
کرمانآقای فکرتبلوار هوانیروز- نبش کوچه 14
کرمانآقای خوشروبلوار جمهوری- فست فود نپتون
رفسنجانآقای پورحیدرشهر مس سرچشمه- خ یاسمن 7- سوپر شیلان