تنور پیتزا ایتالیایی

تنور پیتزا ایتالیایی

تنور در اندازه١/١،٥/٢متر با قابليت هاى بسيار
١)نماى سنتى
بدون حرارت از زير
پخت تابشى
بدون دود
عايق ٨٠٪‏ با نما.  ٥٠٪‏بدون نما
پخت پاروى(ايتاليان) قالبى(امريكايي)
عربى
تركى انواع غذاهاى تنورى قابليت تنظيم دستى حرارت
كم مصرف
كف تنور به دليل استفاده از مواد هادى و تودو سنگ اهن و شيشه و تركيب نوع مواد شيمياي كه حرارت را در خود جذب و منتقل ميكند كه همان كار شعله از زير را ميكند

نمایش یک نتیجه