محصولات

چربیگیر فاضلاب

با توجه به اینکه میزان چربی موجود در فاضلاب رستوران ها بسیار زیاد است و تجمع این چربی در مسیر لوله ها سبب گرفتگی لوله ها و آسیب های زیادی می شود بنابراین در آشپزخانه صنعتی نیاز است که توسط فیلتر های مخصوص این چربی قبل  از ورود به سیستم فاضلاب جداسازی شود.

به این منظور بایستی آب های حاصل از شستشوی ظروف و همچنین آب مربوط  به آبکش کردن برنج توسط  آبراهه های موجود در کف آشپزخانه به سمت حوضچه ایی که از قبل برای این کار تعبیه شده هدایت شود و با قرار دادن فیلتر های فلزی در چند قسمت این حوضچه چربی آب گرفته شده و در نهایت آب حوضچه به سیستم فاضلاب اصلی ساختمان وارد شود.

درجدید ترین مدل های چربگیر دیگر نیازی به ایجاد حوضچه در کف آشپزخانه نیست و یک مخزن آماده از جنس فایبر گلاس با فیلترهایی از جنس پلی اتیلن به صورت آماده و یکپارچه در ظرفیت های مختلف منتاسب با حجم کار ساخته شده است  که نیاز است  ضمن رعایت نکات بهداشتی فقط لوله ی ورود آب و خروجی آن به شبکه ی فاضلاب متصل شود.

نام و نام خانوادگی(Required)

برای اطلاع از آخرین تخفیف ها و دریافت پیشنهادات ویژه شماره موبایل خود را ثبت نمایید ثبت شماره