اردبیل
شهریور 27, 1394
لرستان
شهریور 27, 1394
Rate this post
تبریز آقای نادر شایان                             کوی ولیعصر- سربالایی ولیعصر- اول پل توانیر- سیتی برگر                                                                
تبریز آقای مرتضی نجاری   خیابان شریعتی جنوبی – روبروی هنرستان توحید  کبابی آراز
تبریز آقای فرج زاده زعفرانیه- ایستگاه بازار- روبه روی بانک مسکن- پیتزا آناهی
تبریز آقاي رضا صالح زاده خ امام-جنب سینما آزادی- رستوران مدرن
تبریز آقای بدری خ 17 شهریور-
تبریز آقای مرتضایی ایل گلی- اول کوی سهند
به دوستان خود معرفی کنید
حتما بخوانید :   یزد